Woningcorporatie Oosterpoort uit Groesbeek is een ketensamenwerking aangegaan met de bouwbedrijven Dura Vermeer en KlokGroep en vier regionale ketenpartners.

Om ervoor te zorgen dat deze werkzaamheden goed verlopen hebben Dura Vermeer en KlokGroep een gezamenlijke BV opgericht: het KIC. KIC staat voor Ketenintegratie centrum en gaat ervoor zorgen dat alle werkzaamheden correct worden uitgevoerd en op de juiste manier financieel worden afgewikkeld.

Het KIC heeft vanaf 15 april 2014 een groeiend aantal woningen in het beheer, terwijl Oosterpoort de regierol heeft. Inmiddels is het dagelijks beheer van de volledige woningportefeuille overgedragen naar het KIC en zijn de eerste verduurzamingsplannen volledig afgerond. Met de uitvoering van die plannen zijn concrete stappen gezet in het behalen van de verduurzamingambities van Oosterpoort. Deze plannen komen voort uit een door het KIC opgesteld zogenaamd LCA-programma. Dit LCA programma (levenscyclus analyse) geeft voor een langere periode inzicht in niet alleen de kosten voor het dagelijks onderhoud voor het totale bezit, maar ook de investeringskosten die nodig zijn voor het behalen van de (vastgoed gerelateerde) ambities van Oosterpoort.

Om deze kosten goed inzichtelijk te krijgen, maakt het KIC gebruik van de vakinhoudelijke, als ook strategische kennis van niet alleen Dura Vermeer en Klokgroep, maar ook van de vier regionale ketenpartners. Binnen de totale keten die gevormd wordt door alle participerende bedrijven kan dus snel, efficiënt en kostenbewust worden nagedacht over een echte Total Cost of Ownership (TCO) en wordt Oosterpoort voorzien van meerdere scenario’s hoe om te gaan met het vastgoed.

De ketenpartners bestaan uit: Nikkelen Elektrotechniek, Gebroeders Kerkhoff BV, Aannemingsbedrijf Vermeulen BV en Burghouts Bedrijven.

In 2016 is een basis scenario opgezet voor het in standhouden van de woningportefeuille waarbij, met behoud van kwaliteit en een waarneembare stijging in klanttevredenheid, een structurele kostendaling is behaald van meer dan 15% ten opzichte van de start in 2014.

Voor 2017 staat een uitbereiding van dit basisscenario op het programma. De meest recente woonvisies van de gemeenten waar Oosterpoort haar bezit heeft, worden vertaald naar een veranderopgave in haar vastgoed. Deze wordt opgezet naar de drie speerpunten in het beleid van Oosterpoort:

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Het KIC gaat, samen met haar ketenpartners, de consequenties van deze veranderopgave in beeld brengen in enkele scenario’s. Dit geeft Oosterpoort de noodzakelijke handvatten om de juiste keuzes te maken voor haar vastgoedstrategie en geeft het KIC en haar ketenpartners duidelijkheid in de opgave van de komende jaren.

Bent u geïnteresseerd geraakt in een dergelijk LCA-programma, de wijze waarop de keten komt tot een structurele lastenverlichting of simpelweg eens wilt sparren voor uw eigen organisatie, neem contact op met het KIC voor een gesprek.

Contactgegevens KIC

Kanaalstraat 200
Postbus 40018
6504 AA Nijmegen
T: +31 88 024 91 00
E: info@kicbv.nl

Coördinatie KIC

Judy Hendriks

Dagelijks onderhoud

Henry Huisman

Planmatig onderhoud en financiële afhandeling

Rob van Driel